Julkaistu

Sache-projekti

FI/EN

Romanialainen eläinsuojelija Laura Fincu otti yhteyttä Fifixiin uuden projektinsa tiimoilta. Tässä ensin hiukan taustoja:

Sache Foundation, eli Sache-säätiö, on eläinsuojelija Laura Fincun perustama organisaatio, jonka missiona on sama tärkeä päämäärä kuin Fifixillä, eli vähentää kodittomien eläinten määrää mahdollisimman paljon jatkuvasti laajenevalla alueella ja pyrkiä vaikuttamaan yhteisöihin kouluttamalla niitä eläinten hyvinvoinnista ja eläinten pelastamisen hyödyistä. Nimensä säätiö on saanut Lauran ensimmäisen rescue-koiran mukaan.

Sache-säätiö on ratkaisu apua tarvitseville ihmisille ja eläimille, Sachen vuonna 2016 perustettu eläinklinikka tarjoaa ilmaisia sterilointeja, ilmaisia hoitoja, rokotteita ja leikkauksia kodittomille eläimille ja eläimille, jotka kuuluvat ihmisille, joiden taloudellinen tilanne on heikko. Sache Vet Clinic sijaitsee reilun 30 km:n päästä Bukarestin keskustasta luoteeseen.

Alue, jolla Sache toimii, on hyvin vähävaraista ja ihmiset luottavat voimakkaasti koiriin suojelun ja infrastruktuurin puutteen vuoksi. Valitettavasti monilla ihmisillä ei kuitenkaan ole varaa hoitaa eläimiään asianmukaisesti ruokinnan, rokottamisen ja perusterveydenhuollon osalta. Sachen läsnäolo kannustaa väestöä hakemaan lääketieteellistä apua eläimilleen, ja järjestää sterilointiprojekteja ja eläinlääkinnällistä apua myös mobiiliklinikkansa avulla. Viime vuonna Sache steriloi noin 12000 eläintä ja yli 2000 eläinta sai muunlaista eläinlääkinnällistä hoitoa joko ilmaiseksi tai pientä korvausta vastaan.

Sitten itse asiaan! Tällä hetkellä Laura ja koko Sachen tiimi tekee hartiavoimin tähän mennessä suurimman projektinsa parissa, joka on Sache Veterinary Hospital, sosiaalinen eläinsairaala, joka auttaa useampia eläimiä hyötymään palveluistaan. Sairaalan osaamisalue laajenee, se tulee sisältämään ja luomaan jatkuvan koulutuksen ohjelmia, työpajoja ja koulutuksia, kokoaa yhteen eläinten hyvinvoinnin asiantuntijoita, kaikki Romanian sosiaalisen eläinlääketieteen kehittämiseksi. Koulutus on siis erittäin olennainen osa – tämä ammatillinen oppimiskehys on seuraava askel vahvan, sosiaalisesti aktiivisen eläinlääkäriyhteisön luomisessa, joka voi luoda ratkaisuja moniin tähän alaan liittyviin sosiaalisiin ongelmiin.

Tällä sivulla voi käydä katsomassa mm. videon uuden eläinsairaalan suunnitelmista: https://sache.info/en/sache-spital-veterinar/

Sache ja Laura Fincu ovat meille usean vuoden takaa tuttuja, alunperin jo Kuono ry on avustanut Sachea sterilointien rahoituksessa ja erilaisissa hätätapauksissa. Fifix päätti lähteä mukaan eläinsairaalan rakennustalkoisiin ja siksi nettipuodin koko tuotto kohdennetaan tähän tarkoitukseen – lähdethän Sinäkin mukaan?

Laura Fincu from Romania contacted Fifix about her new project. Here’s some background:

Sache Foundation is an organisation founded by animal conservationist Laura Fincu, whose mission is the same important goal as Fifix, namely to reduce the number of homeless animals as much as possible in an ever-expanding area and to try to influence communities by educating them about animal welfare and the benefits of saving animals. The foundation is named after Laura’s first rescue dog.

The Sache Foundation is a solution for people and animals in need. The Sache Animal Clinic, founded in 2016, provides free sterilizations, free treatments, vaccines and surgeries for homeless animals and animals belonging to people with poor financial situations. Sache Vet Clinic is located just over 20 miles northwest of the centre of Bucharest.

The area where Sache operates is very deprived and people rely heavily on dogs for protection and lack of infrastructure. Unfortunately, however, many people cannot afford to properly care for their animals in terms of feeding, vaccination and primary care. Sache’s presence encourages the population to seek medical help for their animals, and also organizes sterilization projects and veterinary assistance through their mobile clinic. Last year, Sache sterilized about 12,000 animals and more than 2,000 animals received other types of veterinary treatment, either free of charge or for a small fee.

Then to the point! Currently, Laura and the entire Sache team are working shoulder-to-shoulder on their biggest project to date, Sache Social Hospital, a social animal hospital that helps more animals benefit from their services. The hospital’s area of expertise will expand, it will include and create continuous training programmes, workshops and trainings, bring together animal welfare experts, all for the development of social veterinary medicine in Romania. Education is therefore a very important part – this professional learning framework is the next step in creating a strong, socially active veterinary community that can create solutions to many of the social problems in this area.

On this page you can visit, for example, a video of the plans for a new animal hospital: https://sache.info/en/sache-spital-veterinar/

Fifix decided to join the animal hospital’s construction, and all profit from this webshop goes towards this purpose. Join us in this task, won’t you 🙂

Julkaistu

Fifix Europe ry:n nettipuoti on avattu!

Fifix on vähitellen siirtämässä online-huutokaupat ja -myynnit pois Facebookin ihmeellisestä maailmasta, sillä FB oikuttelee jatkuvasti ja hankaloittaa niin ylläpitäjien kuin asiakkaiden toimintaa.

Testaamme nyt ensimmäiseksi online-myyntiä, ja hiomme nettipuodin toiminnallisuuksia jotta saamme aikaiseksi mahdollisimman kätevän ja helppokäyttöisen foorumin myös nettihuutokaupoillemme 🙂

Alla infoa Fifix Europe ry:stä yleisesti

Fifix eli Finskit Fixaa 🙂 https://fifix.fi ja https://www.facebook.com/groups/fifix

FiFixin päätehtävä on vähentää kodittomien eläinten määrää toteuttamalla sterilisaatioita syntyvyyden vähentämiseksi.

Toimimme eri maissa, pääasiallinen avustuskohteemme on Romania. Tekemämme paikallisen ratkaisumallin valistus ja paikallisten ihmisten vastuuttaminen tilanteen parantamisessa on tärkeä osa tietoisuuden lisäämistä.Autamme myös eläinten hätätapauksissa lääkinnällä, eläinlääkärikustannuksia avustamalla sekä ruoka- ja muuta apua tarjoamalla silloin kun meitä todella tarvitaan.

Pyrimme parhaamme mukaan edistämään kodittomien/kaltoinkohdeltujen koirien ja kissojen asemaa ja elinolosuhteita sekä fyysistä ja henkistä hyvinvointia tekemällä tiivistä yhteistyötä sekä Suomessa että ulkomailla toimivien eläinten asiaa ajavien yhdistysten ja yksityishenkilöiden kanssa.

Yhdistys ei tue adoptiotoimintaa emmekä näin ollen tuota Suomeen koiria tai kissoja ulkomailta.

Fifix Europe ry:llä on rahankeräyslupa nro RA/2021/210, joka on voimassa toistaiseksi alkaen 01.03.2021. Rahankeräystilin tiedot ja viitenumerot löytyvät Fifixin nettisivuilta tästä linkistä.

IN ENGLISH:

Fifix Europe ry’s objective is to reduce the number of stray animals (dogs and cats) in different countries – but mainly focusing on Romania – by funding local sterilization campaigns done by skilled and reliable veterinarians and by raising awareness of abandoned pets and their treatment. More information in English go to https://fifix.fi and Fifix Facebook-group https://www.facebook.com/groups/fifix

Fifix Europe ry has a permit for raising funds, nr RA/2021/210, which is valid from 01.03.2021. Details can be found behind this link from Fifix’s website.